علت کاهش تولید صنایع دستی چیست؟

1398/03/21

علت کاهش تولید صنایع دستی چیست؟
رئیس اتحادیه فروشندگان صنایع دستی گفت: کمبود مواد اولیه در صنایع دستی، توانسته بر کاهش تولید تاثیرگذار باشد.
به گزارش دنیای لوازم خانگی، محمد عبداللهی، رئیس اتحادیه فروشندگان صنایع دستی و اشیا قدیمی با بیان اینکه ۶۰۰ واحد رسمی فعال در تهران مشغول هستند، اظهار کرد: واحدهای غیررسمی در این صنف به نسبت کمتر از سایر دیگر اصناف است.

رئیس اتحادیه فروشندگان صنایع دستی و اشیا قدیمی گفت: در حال حاضر افزایش قیمتی برای این محصولات در دستور کار قرار نگرفته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان صنایع دستی و اشیا قدیمی گفت: محصولات صنایع دستی به کشور‌های حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.

عبداللهی با اشاره به اینکه کمبود مواد اولیه در این صنعت، توانسته بر کاهش تولید تاثیرگذار باشد، تصریح کرد: امیدواریم مشکلات این صنف به زودی مرتفع شود تا بتوان با کشورهای توسعه یافته رقابت کرد.

رئیس اتحادیه فروشندگان صنایع دستی و اشیا قدیمی تاکید کرد: باتوجه به شعار رونق تولید، این صنف هم همانند دیگر اصناف، در جهت تحقق این شعار، برنامه‌هایی را در دستور کار خود تا پایان سال قرار داده است.

عبداللهی گفت: اقتصاددانان، آیندۀ اقتصاد جهان را وابسته به هنر و صنایع دستی می‌دانند و معتقدند حجم عظیمی از مبادلات تجاری و بازرگانی بازار‌های آیندۀ جهان در تسخیر صنایع دستی و هنر‌های سنتی خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران

برچسب ها:

صنایع دستی ،صادرات ،تولید