دبیر کل انجمن لوازم خانگی مشخص شد

1398/10/07

دبیر کل انجمن لوازم خانگی مشخص شد
انصاری دبیر کل پیشین مشاور عالی هیئت مدیره انجمن شد و جای خود را به عباس دمرچیلی داد.
به گزارش دنیای لوازم خانگی، صبح امروز آیین تکریم و تودیع حبیب الله انصاری؛ دبیر کل انجمن پیشین صنایع و لوازم خانگی ایران و معارفه دکتر عباس دمر چیلی دبیر کل جدید ؛در محل انجمن با حضور اعضاء هیات مدیره ، برگزار شد

گفتنی است در این جلسه دکتر عباس دمر چیلی ضمن تقدیر از دکتر انصاری دبیر کل پیشین؛تغییر و تحول در برخی ساختارها انجمن را ضروری دانست.

ایلنا