افزایش قیمت لوازم خانگی در شیراز

1398/10/09

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگى شیراز خبر داد:
افزایش قیمت لوازم خانگی در شیراز
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگى شیراز از افزایش قیمت لوازم خانگی در شیراز به دنبال گرانی بنزین خبر داد.
به گزارش دنیای لوازم خانگی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگى شیراز با اشاره به اینکه بى شک افزایش قیمت بنزین توانسته بر افزایش قیمت کالاها تاثیر بگذارد، تصریح کرد: افزایش قیمت لوازم خانگى در شیراز همزمان با گرانى بنزین امرى بدیهى و امکان پذیر است.

علی شیرازی افزود: اگرچه فعالان این صنف همواره خواهان جلوگیرى از ورود و مانور محصول و کالاى قاچاق در بازار هستند، اما متاسفانه هنوز هیچ ارگانى نتوانسته مانع ورود کالاى قاچاق به بازار شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگى شیراز با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل اینکه شرکت هاى لوازم خانگى محصولات‌شان را وارد بازار نمى‌کنند برای همین شاهد کمبود کالا و محصولات لوازم خانگى در بازار شیراز هستیم، گفت: در حال حاضر اجناس و محصولات لوازم خانگى قاچاق، بازار شیراز را تسخیر کرده‌اند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگى شیراز با بیان اینکه محصولات قاچاق به مراتب در بازار یافت مى شود، ادامه داد: در شرایط فعلى شرکت هاى لوازم خانگى محصولاتشان را به صورت قطره چکانى وارد بازار مى کنند.

شیرازى با بیان اینکه نظارت کافى بر روى محصولات و بازار وجود ندارد، ادامه داد: اما چگونگى اخذ مجوز افزایش قیمت و گران کردن کالاها توسط شرکت هاى لوازم خانگى از موضوعات مهمى است که جاى تأمل دارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگى شیراز با اشاره به اینکه جلوگیرى از ورود کالاى قاچاق و عرضه محصولات داخلى در بازار در حد انتظار عملیاتى نشد، افزود: اگرچه در مقطعى از زمان شاهد کاهش کالاى قاچاق در بازار بودیم اما متاسفانه این مهم نتوانست ماندگار باشد.

وى در ادامه با بیان اینکه ارزان‌تر بودن کالاى قاچاق باعث استقبال گسترده مردم از این مدل کالا شده‌است، مى‌گوید: این در حالى است که بعضا در برخى مواقع شاهدیم که قیمت محصولات قاچاق 50 درصد نسبت به دیگر محصولات ارزان‌تر است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگى شیراز با بیان اینکه کاهش قیمت محصولات لوازم خانگى صرفه اقتصادى براى شرکت‌ها ندارد، ادامه مى دهد: شرکت هاى لوازم خانگى جهت رقابت با محصولات و کالاى قاچاق در بازار باید قیمت محصولاتشان را کاهش دهند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگى شیراز با اشاره به اینکه بى شک افزایش قیمت بنزین توانسته بر افزایش قیمت لوازم خانگی در شیراز تاثیر بگذارد،تصریح کرد: افزایش قیمت محصولات و کالاهاى لوازم خانگى همزمان با گرانى بنزین امرى بدیهى و امکان پذیر است.

شیرازى گفت: وانت بارهایى که کالاها و محصولات لوازم خانگى را از شهرک صنعتى مى آوردند در گذشته بنزین لیتر هزار تومانى مصرف مى کردند اما افزایش سه برابرى قیمت بنزین سبب شده که آن‌ها نرخ کرایه را گران کنند.

وى با بیان اینکه گران نشدن محصولات بعد از افزایش قیمت بنزین تنها شعارى بیش نیست، گفت: مگر مى شود با شعار و حرف هاى غیر واقع مردم را گول زد.

شیرازى در ادامه با بیان اینکه عملکرد ناظرین در بحث کنترل قیمت ها مناسب است، خاطر نشان کرد: اما این نظارت ها نمى تواند گرانى ناشى از افزایش قیمت بنزین را به صفر برساند.

وى با بیان اینکه 90 درصد مغازه هاى لوازم خانگى شیراز محصولات قاچاق مى فروشند، بیان کرد: مقابله با ورود کالاى قاچاق و کاهش قیمت کارخانه ها از عوامل مهم ورود کالاى قاچاق به شمار مى رود.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگى شیراز با اشاره به اینکه کمتر کارخانه تولید لوازم خانگى در کشور وجود دارد که با 100 درصد ظرفیت فعالیت کند، بیان کرد: شرایط و اقتصاد کشور سبب شده که کارخانه‌ها هم در یک سر درگمى به سر ببرند؛ این در حالى است که در تولید محصولات لوازم خانگى در وضع ایده آلى نیستیم.

ایلنا