تاریخ صنایع دستی در استان کرمان نداریم

1398/10/28

تاریخ صنایع دستی در استان کرمان نداریم
نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان کرمان با تاکید بر اینکه تاریخ صنایع دستی در استان کرمان نداریم اظهار کرد: متاسفانه حتی حفظ درستی هم از این صنایع در استان کرمان نداریم. در همه جای دنیا گردشگر در ابتدای ورود به آن کشور به دنبال صنایع دستی و هنر آن منطقه است اما ما به هیچ عنوان بر روی این موضوع در کشورمان و به ویژه استان کرمان بر روی این بخش کار نمی کنیم.
به گزارش دنیای لوازم خانگی، عقیل سیستانی درباره وضعیت صنایع دستی استان کرمان و جایگاه این صنعت در کشور گفت: یکی از استان های مهم در ایران در بخش فرش و صنایع دستی، کرمان است که در این بخش استان کرمان دارای پیشینه تاریخی است.

وی با بیان اینکه یونسکو ۶۰۰ رشته در دنیا را به عنوان صنایع دستی به رسمیت می شناسد اظهار کرد: در کل کشور نیز ۲۹۹ رشته صنایع دستی و هنرهای سنتی در ۱۸ گروه به لحاظ مواد اولیه کار شده تقسیم بندی می شوند که در استان کرمان از این تعداد، حدود ۷۱ رشته صنایع دستی فعال هستند که برخی رشته ها شاخص و برخی نیز خاص استان کرمان هستند.

سیستانی با بیان اینکه در گذشته در هر خانه استان کرمان دو یا چند نفر بافندگی را انجام می دادند تصریح کرد: رسالت و هویت صنایع دستی، ماحصل نیاز بشر بوده است که این مهم در بخش معماری، پوشاک و ملزومات زندگی تقسیم بندی می شده است.

نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان کرمان با بیان اینکه در استان کرمان تمدن های بسیار زیادی داریم که در طی کشفیات باستان شناسی نشان می دهد که این استان در بخش صنایع دستی نیز بسیار غنی بوده است اظهار کرد: مکشوفاتی در استان کرمان داریم که نشان می دهد در قدیم حصیربافی در استان کرمان وجود داشته است. لوح گلی از بردسیر به دست آمده است که نشان می دهد حدود ۶۵۰۰ سال قبل در این شهرستان فرش بافی فعال بوده است.

وی با بیان اینکه صنایع دستی در کشور و استان کرمان نسل به نسل انتقال پیدا کرد افزود: تنوعات زیادی در هنرهای مختلف صنایع دستی داشتیم که این روند تا اواخر دوره قاجار و پهلوی وجود داشت و بعد از آن یک گسستی میان سنت و مدرن با ورود ماشینیزه به دنیا زندگی آدم ها اتفاق افتاد.

سیستانی با بیان اینکه متاسفانه در استان کرمان نتوانستیم میان ارزش بین کالای ماشینی و صنایع دستی تفاوت قائل شده و در این زمینه تبلیغ کنیم افزود: کسی نمی تواند امروز منکر تکنولوژی شود اما متاسفانه نتوانسته ایم در بخش معرفی کالاها و حفظ ارزش گذشته کارایی خودمان را نشان دهیم.

این نویسنده کتاب در حوزه فرش با بیان اینکه بخشی از صنایع دستی کشور و استان کرمان صادر می شود افزود: تکنولوژی و عدم سیاست گذاری درست در افق رشته های صنایع دستی به ویژه حوزه فرش سبب شد، آسیب جدی به حوزه صنایع دستی وارد شود.

نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان کرمان با بیان اینکه متاسفانه در استان کرمان روند ثبت، مستندنگاری و روند حفظ این گذشته آثار صنایع دستی را نتوانستیم به خوبی حفظ کنیم افزود: امروز نبود یک موزه صنایع دستی در بخش های مختلف همچون مس، شال بافی، دست بافی و ... استان کرمان به وضوح حس می شود.

وی با تاکید بر اینکه تاریخ صنایع دستی در استان کرمان نداریم اظهار کرد: متاسفانه حتی حفظ درستی هم از این صنایع در استان کرمان نداریم. در همه جای دنیا گردشگر در ابتدای ورود به آن کشور به دنبال صنایع دستی و هنر آن منطقه است اما ما به هیچ عنوان بر روی این موضوع در کشورمان و به ویژه استان کرمان بر روی این بخش کار نمی کنیم.

سیستانی با بیان اینکه هنر اول صنایع دستی استان کرمان، فرش بافی است افزود: نتوانستیم متاسفانه سیاست درستی برای بقای این هنر در استان کرمان داشته باشیم ضمن آنکه نتوانستیم این هنر را با تغییر سلیقه در پی ورود تکنولوژی به دنیا، مطابقت دهیم.

نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان کرمان با تاکید بر اینکه در رابطه با هنر و معرفی هنر استان کرمان غفلت کرده ایم افزود: این غفلت آسیب های بسیار جبران ناپذیری به بدنه هنری و اشتغال این استان زده که قطعا در آینده این تبعات نیز بیشتر خواهد شد.

این نویسنده دایره المعارف «دستبافته داری استان کرمان» با بیان اینکه امروز مهمترین کالای صنایع دستی صادراتی ایران، گلیم است اظهار کرد: با توجه به ثبت جهانی گلیم شیریکی پیچ از ۲ سال گذشته و اقدامات لازم در راستای تبلیغ، تولید و فروش این محصول؛ می توان عنوان کرد که حال گلیم نسبت به فرش، شال بافی، مس گری و سایر صنایع دستی استان کرمان و حتی کشور بهتر است.

وی با تکذیب هرگونه اخباری مبنی بر خارج شدن گلیم شیریکی پیچ از آثار ثبت جهانی اظهار کرد: برای خروج هرگونه اثری از ثبت جهانی طبق یک پروتکل عمل خواهد شد و اینگونه نیست که یک شب اثری از ثبت آثار جهانی خارج شود.

این محقق در زمینه گلیم، با بیان دغدغه های خود در این حوزه به ایسنا گفت: گلیم شاخص های هویتی همچون طرح، بافت، نقش و رنگ را دارد که در کیفیت هم اکنون جایگاه خوبی داریم اما مهمترین دغدغه در حوزه گلیم در شاخص های طرح و نقشه است.

نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان کرمان با بیان اینکه تجربه تلخ انقطاع نسل فرش بافان به گلیم بافان خوشبختانه تاکنون نرسیده است افزود: فرش کرمان در اواخر دوره قاجار و پهلوی دوران رونق و اوج خودش را سپری می کرد. در این دوره ۱۰ تا ۱۵ نفر از افراد شاخص همچون ارجمند، رشید فرخی و ... را داشتیم که نظام تشکیلاتی داشتند و باعث شدند فرش کرمان در دنیا شناخته شود و بازار حرفه ای در زمینه فرش ایجاد کرده بودند.

وی با بیان اینکه بعد از مدتی تغییرات زیادی در طرح، رنگ و نقشه فرش کرمان ایجاد و سبب شد فرش کرمان اعتبار گذشته خود را از دست بدهد اظهار کرد: جهالت ناظرین متولی این بخش، باعث شد که فرش کرمان از شاکله اصلی خود خارج شود و نگرانی امروز بنده نیز در این است که گلیم دچار چنین مشکل و معضل فرش کرمان نشود.

این محقق در زمینه گلیم با تاکید بر اینکه دخل و تصرف در طرح و نقشه گلیم و ورود نوآوری و تکنولوژی به این حوزه باید براساس شناخت گذشته و به صورت قدم به قدم صورت گیرد افزود: متاسفانه امروز شاهد هستیم که این دخل و تصرف به سرعت در حال ورود به شاکله گلیم است که جای نگرانی دارد.

نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان کرمان با بیان اینکه گلیم، یعنی دستبافته تخت باف اظهار کرد: در استان کرمان ۸ تکنیک گلیم بافی داریم که تنها یکی از این تکنیک ها شیریکی پیچ است. گلیم جفت قلاب (چهل ماشوله) که در طرف های روستاهای زردشت در استان کرمان بافته می شود هم اکنون ثبت ملی شده است و تکنیک های مختلف دیگری داریم که هنوز جای ثبت، تولید و معرفی شدن را دارند که متاسفانه امروزه خیلی از این روش ها منسوخ و یا کم رنگ شده است.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه امروز گلیم شیریکی پیچ در کشور جایگاه خوبی را به دست آورده است افزود: در استان کرمان پتانسیل های بسیار خوبی در حوزه های مختلف صنایع دستی وجود دارد اما متاسفانه در مقابل آن نقطه ضعف های بسیاز زیادی هم داریم که یکی از این نقطه ضعف ها، عدم وجود صادر کننده صنایع دستی در داخل کرمان است.

سیستانی با بیان اینکه حال خوب یک کسب و کار در دنیا، در گروی داشتن زنجیره کامل و حرفه ای آن صنعت و اثر است افزود: خیلی افراد در دنیا هستند که فرش، پته، گلیم و مس کرمان را می شناسند و این موضوع به دلیل آن است که اکثر ملزومات گذشته صنایع دستی از کشور خارج شده است و آنها به ارزش ماهوی این آثار پی برده اند زیرا از کودکی با آثار هنری و عمق وجودی این آثار آشنا می شوند.

نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان کرمان با اشاره به اینکه این نگاه و رویکرد عمیق به آثار هنری و سنتی در کشور ما وجود ندارد افزود: متاسفانه در این میان یک خلاء آموزشی و فرهنگی وجود دارد که باید نگاه ویژه تری به آن داشته باشیم.

ایسنا

برچسب ها:

صنایع دستی ،کرمان