فروش کالای خانگی بدون فاکتور در برخی نمایندگی ها

1399/05/11

فروش کالای خانگی بدون فاکتور در برخی نمایندگی ها
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان با اشاره فروش کالای خانگی بدون فاکتور عنوان کرد: برخی از نمایندگی های لوازم خانگی در استان خوزستان و به ویژه اهواز فاقد فاکتور هستند، این فروشندگان با توجه به نوسانات قیمت ارز، نرخ کالا را تغییر می دهند و با ارائه نکردن فاکتور، راه را برای تغییر قیمت کالا در فروش های بعدی باز می گذارند.
به گزارش دنیای لوازم خانگی، امیرحسین نظری در خصوص فروش کالای خانگی بدون فاکتور عنوان کرد: بر اساس ضوابط و مقرراتی که برای ما تدوین شده است، با فروشندگانی که فاکتور نداشته باشند برخورد می شود و جریمه قانونی نیز برای آن ها اعمال خواهد شد.

امیرحسین نظری اظهار کرد: بخش عمده ای از نیاز به کالاهای خانگی استان و کشور از طریق واردات تامین می شود و قیمت ارز، متغیر مهمی است که در یک سال گذشته در افزایش لوازم خانگی اثرگذار بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان تصریح کرد: عمده دلیل ارائه عدم فاکتور نوسانات ارزی است؛ این فروشندگان با توجه به نوسانات قیمت ارز، نرخ کالا را تغییر می دهند و با ارائه نکردن فاکتور، راه را برای تغییر قیمت کالا در فروش های بعدی باز می گذارند.

وی افزود: سازمان صمت با افرادی که فاکتور قانونی ارائه ندهند و کالا یا انبار خود را در سامانه، ثبت نکنند نیز به عنوان دارندگان کالای قاچاق برخورد می کند.

نظری گفت: در چهار ماه گذشته یک هزار و ۴۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی فروش کالاهای خانگی انجام و ۴۵ پرونده برای فروشندگان متخلف تشکیل شده است که تعزیرات حکومتی به این پرونده ها رسیدگی می کند.

ایسنا

برچسب ها:

لوازم خانگی