محکومیت سنگین یک فروشنده لوازم خانگی

1399/06/11

سرپرست اداره کل تعزیرات گلستان خبر داد:
محکومیت سنگین یک فروشنده لوازم خانگی
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان گلستان از محکومیت میلیاردی فروشنده لوازم خانگی در استان خبر داد.
به گزارش دنیای لوازم خانگی، حسین نجف زاده اظهارکرد: با گزارش نیروی انتظامی استان در مورد کشف محموله لوازم خانگی از انبار یک فروشگاه، پرونده ای در این خصوص تشکیل و برای رسیدگی به شعبه سوم بدوی تخصصی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز گرگان ارجاع شد.

وی افزود: شعبه مذکور پس از احضار متهم و بررسی تمام اوراق و رسیدگی های قانونی، تخلف را محرز و فروشنده لوازم خانگی را به اتهام نگهداری کالای قاچاق لوازم خانگی به پرداخت دو میلیارد و ۱۴۶ میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کالای مکشوفه محکوم کرد که این حکم در شعبه تجدید نظر قطعی شده است.

مهر

برچسب ها:

گلستان