اجرای طرح شناسه‌ کالا در لرستان

1399/07/22

رئیس اتاق اصناف مرکز استان خبر داد:
اجرای طرح شناسه‌ کالا در لرستان
رئیس اتاق اصناف مرکز لرستان از اجرای طرح شناسه‌دار کردن لوازم خانگی در استان خبر داد.
به گزارش دنیای لوازم خانگی، منوچهر اسبکوه اظهار کرد: اگر مغازه‌ای از قبل جنس خود را خریداری کرده باید صورت و سریال کالای مورد نظر را به اتحادیه ارسال کند و اتحادیه بعد از بررسی صحت و سلامتی کالا به آن شناسه داده و در سامانه ثبت می‌شود.

وی تصریح کرد: خریداران می‌توانند با ارسال کد شناسایی به کد دستوری ستاره ۴ ستاره ۷۷۷۷ مربع از صحت و سلامت کالا مطلع شوند.

رئیس اتاق اصناف لرستان با بیان اینکه کالاهای خارجی باید از فیلترهای قانونی وارد شوند، خاطرنشان کرد: این طرح از ۲۵ این ماه آغاز می‌شود تا برنامه‌های کالا از مبدا تا مقصد مشخص شود.

ایسنا

برچسب ها:

شناسه کالا ،لرستان