نمایشگاه لوازم خانگی مشهد
بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی، هفدهمین نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری و هشتمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی و موکت از 24 لغایت 28دی ماه به صورت همزمان در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد دایر است.