انتقاد از شما انعکاس از ما

1397/10/05

انتقاد از شما انعکاس از ما
پایگاه خبری دنیای لوازم خانگی به منظور انعکاس دیدگاههای مشتریان لوازم خانگی بخش ویژه ای را راه اندازی کرده است.

مخاطبان عزیز می توانند با درج نظرات خودر در کادرنظرات کاربران همین صفحه و یا در صفحه تماس با ما دیدگاههای خود در زمینه قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش برندهای لوازم خانگی داخلی و خارجی ثبت کنند. 
پایگاه خبری دنیای لوازم خانگی وظیفه خود می داند دیگاههای شما را پیگیری و در جهت رفع مشکلات شما گام بردارد.

برچسب ها:

انتقادات