کشف لوازم خانگی قاچاق در رشت

1399/12/11

کشف لوازم خانگی قاچاق در رشت
رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان اعلام کرد : 192 دستگاه لوازم خانگی قاچاق در رشت کشف و ضبط شد.
به گزارش دنیای لوازم خانگی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان گفت : این تعداد لوازم خانگی قاچاق در بازرسی از یک انبار در رشت کشف و ضبط شد.

سرهنگ ارحام عفت‌ دوست ارزش لوازم خانگی قاچاق کشف شده را 2 میلیارد و 256 میلیون ریال اعلام کرد.

وی گفت : متهم 40 ساله به مرجع قضائی معرفی شد.

صدا و سیما