شرط تولید لوازم خانگی ارزان چیست؟

1400/02/01

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیح داد:
شرط تولید لوازم خانگی ارزان چیست؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است برای تولید لوازم خانگی ارزان قیمت و باکیفیت باید از پتانسیل شرکت‌های دانش بنیان بهره برد زیرا می‌توان با استفاده از ظرفیت این مجموعه‌ها زمینه ساخت داخل را فراهم کرد.
به گزارش دنیای لوازم خانگی، سید علی موسوی با انتقاد از افزایش قیمت لوازم خانگی، گفت: هرچند برخی قطعات موردنیاز تولید این محصولات وارداتی است و رشد نرخ ارز بر قیمت تمام شده تولید و بهای لوازم خانگی اثرگذار بوده و موجب گرانی آنها می‌شود اما باید به این نکته نیز توجه کرد که برای تولید لوازم خانگی ارزان برای مصرف‌کننده باید به دنبال راهکار بود.

نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت داخلی برای تولید، افزود: توجه ویژه به داخلی‌سازی را می‌توان یکی از راهکارهای تولید لوازم خانگی ارزان قیمت دانست زیرا با تحقق این مهم نیازی به ارز و واردات نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: برای تامین محصولات ارزان قیمت و باکیفیت باید از پتانسیل شرکت‌های دانش بنیان استفاده کرد زیرا این مجموعه ها می‌توانند در تحقق امر ساخت داخل کمک ارزنده‌ای باشند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: با افزایش تیراژ تولید، هزینه ساخت و تولید لوازم خانگی کاهش می‌یابد در نتیجه می‌توان این محصولات را با قیمت کمتر به دست مصرف کننده رساند از سوی دیگر نباید از ظرفیت بازارهای جهانی غافل شد، با استفاده از این بازارها می‌توان به رشد تیراژ کمک کرد.

ال کا ایران